Close

SPECIALIZUJEME SE
NA PROJEKČNÍ
SLUŽBY

pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem pro lomové dobývání

PROJEKTUJEME
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

výkresové dokumentace s osvědčením

PROJEKTUJEME
STĚNOVÉ LOMY

etáže, odvaly, cesty, rekultivace

provádíme výpočty kubatur

Osvědčení báňský projektant

Specializujeme se na projekční činnost v rámci osvědčení báňský projektant pro hornickou činnost podle §2 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu odstavce a, b, c, d, e a pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle §3 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odstavce a.

Kdo je báňský projektant? Je to fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem.

Přehled služebOsvědčení projektant instalací strojního zařízení

Specializujeme se na projekční činnost instalací strojního zařízení pro hornickou činnost podle §2 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěa pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle §3 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je projektant instalací strojního zařízení? Je to fyzická osoba způsobilá projektovat instalace strojních zařízení používané při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci.

Přehled služeb

Reference

Českomoravský cement, a.s.
(závod Mokrá)

Od roku 2008 dodávky a realizace mapové dokumentace, digitalizace a výkresové dokumentace zařízení.

Ladislav Polák
(geodet, hlavní důlní měřič)

Od roku 2009 dodávky mapové dokumentace, digitalizace mapových podkladů pro lomy.

Ing. Petr Dvorský
(geodet, hlavní důlní měřič)

Od roku 2014 dodávky mapové dokumentace, digitalizace mapových podkladů pro lomy.