Close

Projektant instalací
strojního zařízení

Vykonáváme činnost projektanta instalací strojního zařízení

pro hornickou činost podle zákona § 2 č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů pro činost prováděnou hornickým způsobem podle zákona § 3 č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů.


Výkresová dokumentace strojů a zařízení

Vyhotovujeme a dodáváme výkresovou dokumentaci na stroje a zařízení pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem na povrchu pro: dopravníky, jeřáby, manipulační zařízení, rošty, pochozové lávky, přístřešky.

Spoluúčast na projektech pro potřeby báňského oprávnění

Pro firmy zastřešujeme odbornou způsobilost projektanta instalací strojního zařízení pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem v ČR i v rámci EU.

Digitalizace výkresové dokumentace

Vyhotovujeme výkresovou dokumentaci ke stávajícím strojům a zařízením a vylepšujeme technické možnosti zařízení.